ValmennusSeepra

SOPIMUSEHDOT JA TIETOSUOJAKÄYTÄNTÖ Voimassa 1.9.2019 lukien toistaiseksi. Päivitetty 12.10.2019

1 YLEISTÄ Yrityksen nimi on ValmennusSeepra tmi ja y-tunnus 3021719-8 (myöhemmin ValmennusSeepra). Yrityksemme myy Personal trainer- ja verkkovalmennuksia yksityishenkilöille, yrityksille sekä seuroille ja yhdistyksille Suomeen. Tuotteiden hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%. Pidätämme oikeuden hintojen muutoksiin.

2 EHTOJEN SOVELTAMINEN Näitä ehtoja sovelletaan ValmennusSeepran ja tarjoamien verkko- ja lähipalvelujen (jäljempänä ”Palvelu”) käyttöön ja ValmennusSeepralta Palvelussa tai muutoin kulutushyödykkeitä (kuten esimerkiksi mutta näihin rajoittumatta: lisäravinteet, urheiluvälineet, vaatteet ja asusteet sekä valmennuspalvelut) hankkivan asiakkaan ja ValmennusSeepran väliseen asiakassuhteeseen. Näitä ehtoja sovelletaan sekä rekisteröityneen että rekisteröitymättömän käyttäjän asiointiin Palvelussa. Ehtoja sovelletaan rekisteröitymättömän käyttäjän osalta Palvelun käyttöön niin kauan kuin käyttäjä käyttää Palvelua. Rekisteröityneen käyttäjän osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä vähintään siihen saakka, kunnes käyttäjän Käyttäjätunnus on poistettu. Palvelussa tarjottavien verkkovalmennuspalveluiden (jäljempänä ”Verkkovalmennus”) osalta näitä ehtoja sovelletaan osapuolten välillä aina vähintään kunkin valmennusohjelman kestoajan.

3 PALVELUN SISÄLTÖ Palvelu on palvelukokonaisuus, johon sisältyy ValmennusSeepran ja mahdollisten muiden, ValmennusSeepran kanssa yhteistyösuhteessa olevien palveluntarjoajien (jäljempänä ”Muut palveluntarjoajat”) kulloinkin tarjoamia palveluja, aineistoa sekä verkkokauppa kulloisenkin tuotevalikoiman mukaisessa laajuudessa. ValmennusSeepralla ja Muilla palveluntarjoajilla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelun palveluvalikoimaa, toimintaa, sisältöä ja saatavuutta. Eri päätelaitteilla käytettäväksi tarjottu Palvelu voi sisällöltään ja toiminnoiltaan poiketa toisistaan. ValmennusSeepra voi tarjota, välittää tai markkinoida Palvelussa Muun palveluntarjoajan tuottamia tai tarjoamia maksullisia tai maksuttomia palveluja tai tuotteita. Muiden palveluntarjoajien palvelut tarjotaan, välitetään ja markkinoidaan sellaisenaan ja sitoumuksetta. ValmennusSeepra ei vastaa mahdollisesta vahingosta, joka aiheutuu Muun palveluntarjoajan tuottaman tai tarjoaman palvelun mahdollisesta virheestä kuten väärästä tiedosta, palvelun viivästymisestä taikka palvelun saatavuudesta. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan näiden ehtojen ohella Muun palveluntarjoajan mahdollisia erityisiä sopimusehtoja, vastuunrajoituksia ja ohjeita.

4 PALVELUJEN KÄYTTÖ

4.1 PALVELUN KÄYTTÖTARKOITUS Käyttäjä sitoutuu käyttämään Palvelua vain henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

4.2 PALVELUN KÄYTTÖ ILMAN REKISTERÖITYMISTÄ Jotkin palvelut ovat saatavilla ilman tarvetta rekisteröityä Palvelun käyttäjäksi. Palveluita voidaan käyttää ilman rekisteröitymistä siten ja siinä laajuudessa kuin ValmennusSeepra katsoo sopivaksi. ValmennusSeepra varaa oikeuden vaihtaa, muuttaa ja poistaa komponentteja, jotka sallivat Palvelun käytön ilman rekisteröitymistä. Tällaisia komponentteja voidaan myös muuttaa sellaisiksi, että niitä voivat käyttää vain rekisteröityneet käyttäjät.

4.3 REKISTERÖITYMINEN Jotkin palvelut edellyttävät, että käyttäjä rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee ilmoittaa pyydetyt henkilötiedot. Käyttäjä on vastuussa antamiensa henkilötietojen oikeellisuudesta ja täydellisyydestä. Rekisteröitymisen yhteydessä käyttäjän tulee myös valita itselleen käyttäjätunnus ja salasana (jäljempänä yhdessä ”Käyttäjätunnus”). Käyttäjätunnus on henkilökohtainen. Käyttäjä ei saa paljastaa Käyttäjätunnusta kolmannelle osapuolelle eikä käyttäjä saa antaa kolmannelle osapuolelle oikeutta käyttää Käyttäjätunnustaan. ValmennusSeepra ei vastaa Käyttäjätunnuksen luvattomasta, sopimattomasta tai laittomasta käytöstä mikäli Käyttäjätunnus paljastuu, arvataan, murretaan tai se joutuu ohjelmistovirheen kohteeksi. Kaikki käyttäjän Käyttäjätunnuksella tehdyt toimet katsotaan kyseisen Käyttäjätunnuksen omistajan tekemiksi. Mikäli käyttäjä tulee tietoiseksi Käyttäjätunnuksen oikeudettomasta käytöstä tai mikäli Käyttäjätunnuksen luottamuksellisuus on vaarantunut, tulee käyttäjän ilmoittaa tästä välittömästi ValmennusSeepralle. ValmennusSeepra voi tällöin oman harkintansa mukaisesti sulkea Käyttäjätunnuksen sen väärinkäytön estämiseksi. Palvelun käyttäjän on oltava vähintään 15-vuotias. Kaikkien alaikäisten tai muutoin vajaavaltaisten tulee käydä nämä käyttöehdot läpi vanhempiensa tai edunvalvojansa kanssa sekä saada vanhempiensa tai edunvalvojansa hyväksyntä näille käyttöehdoille ennen Palvelun käyttämistä.

4.4 KÄYTTÄJÄTUNNUKSEN POISTAMINEN Rekisteröityneellä käyttäjällä on oikeus poistaa Käyttäjätunnus. Käyttäjätunnus poistetaan käytöstä ilmoittamalla asiasta sähköpostitse osoitteeseen jenni@valmennusseepra.fi. Käyttäjätunnuksen poisto astuu voimaan viimeistään neljänkymmenenkahdeksan (48) tunnin kuluttua siitä, kun ValmennusSeepra kuittaa Käyttäjätunnuksen poistamisesta koskevan pyynnön vastaanotetuksi.

4.5 KÄYTTÄJÄN TUOTTAMA SISÄLTÖ Tuottamalla mitä tahansa sisältöä kuten esimerkiksi tekstiä, kuvia tai videoita Palveluun, käyttäjä sitoutuu antamaan ValmennusSeepralle täyden, ilmaisen ja peruuttamattoman oikeuden käyttää tällaista sisältöä mihin tahansa tarkoitukseen millä tahansa tavalla. Käyttäjä vakuuttaa, että käyttäjän kaikki Palveluun kulloinkin tuottama sisältö on käyttäjän oman alkuperäisen työn tulosta eikä se riko mitään soveltuvaa lakia ja että käyttäjällä on oikeus antaa ValmennusSeepralle oikeus sisällön käyttämiseen yllä kuvatulla tavalla. Jakamalla mitä tahansa sisältöä Palvelussa käyttäjä sitoutuu vastaamaan ValmennusSeepran puolesta ja ValmennusSeepran niin halutessa omalla kustannuksellaan puolustamaan ValmennusSeepraa kaikkia sellaisia kolmansien osapuolien esittämiä vaateita, kustannuksia (mukaan lukien kohtuulliset puolustautumiskustannukset), tappioita, vahinkoja, vastuita ja tuomioita vastaan, jotka johtuvat käyttäjän tuottaman sisällön esittämisestä Palvelussa.

4.6 KÄYTTÄYTYMINEN PALVELUSSA JA KÄYTÖN ESTÄMINEN Käyttäjä on henkilökohtaisesti vastuussa Palvelun käytöstä ja sekä viesteistään ja tekemistään toimenpiteistä Palvelussa. Palvelun käyttäjän tulee käyttää Palvelua näiden ehtojen, voimassa olevan sääntelyn ja hyvän tavan mukaisesti. ValmennusSeepra pitää muun muassa seuraavia tekoja, näiden ehtojen vastaisina: • laittoman, haitallisen tai herjaavan sisällön levittäminen tai lähettäminen; • hakkerointi, krakkerointi tai väärän tai turmeltuneen ohjelmiston levittäminen; • ValmennusSeepran tai kolmansien osapuolien tekijänoikeutta tai muita immateriaalioikeuksia loukkaavan tiedon tai materiaalin lähettäminen; • Palvelun hyväksikäyttö tavalla, joka rikkoo näitä käyttöehtoja tai mitä tahansa soveltuvaa lakia tai määräystä; • muiden käyttäjien, henkilöiden, henkilöryhmien tai oikeushenkilöiden uhkaaminen, kiusaaminen, ahdistelu, vainoaminen tai häirintä; • tekeytyminen toiseksi henkilöksi; • muiden käyttäjien salasanojen tai käyttäjätilitietojen käyttäminen tai käytön yrittäminen; • viruksia tai turmeltunutta tietoa sisältävien tiedostojen lähettäminen; • mikä tahansa teko, jolla objekti- tai binäärikoodia muunnetaan lähdekoodiksi; ja • minkä tahansa ohjelmistojen tai ohjelmistojen osien lataaminen Palvelusta (lukuun ottamatta tilanteita, joissa ValmennusSeepra tai tämän osoittamat kolmannet osapuolet ovat nimenomaisesti sallineet tällaisen lataamisen). Mikäli ValmennusSeepra harkintansa mukaisesti katsoo, että käyttäjä on rikkonut näitä ehtoja ja/tai käyttänyt Palvelua mihin tahansa laittomaan tai muutoin kiellettyyn tarkoitukseen, ValmennusSeepra voi oman harkintansa mukaan ja ilman minkäänlaista vastuuta käyttäjää kohtaan estää käyttäjän pääsy Palveluun rajoittamattomaksi ajaksi tai poistaa käyttäjän Käyttäjätunnuksen.

4.7 IMMATERIAALIOIKEUDET Palvelun sisältämän tai ValmennusSeepran Palvelun puitteissa käyttäjälle lähettämän aineiston omistusoikeus, tekijänoikeus, tavaramerkki- ja kaikki muut immateriaalioikeudet kuuluvat ValmennusSeepralle, ellei toisin ole ilmoitettu. Aineiston tai sen osan lainaaminen, kopiointi, tallentaminen, muokkaaminen, muuntelu, siirtäminen, luovuttaminen, muu hyväksikäyttäminen tai hyödyntäminen edes osittain ilman ValmennusSeepran ennalta antamaa kirjallista lupaa on ehdottomasti kielletty. Erityisesti Verkkovalmennuksessa asiakkaalle annettavat tiedot ja ohjeet perustuvat ValmennusSeepran luottamukselliseen tietoon ja tietotaitoon, joka on ValmennusSeepran yksinomaista omaisuutta. Edellä tarkoitetut ohjeet ja muu aineisto annetaan Palvelun käyttäjälle ainoastaan vastaanottajan henkilökohtaiseen käyttöön ja ei-kaupallisiin tarkoituksiin. Ohjeiden tai muun aineiston luovuttaminen muille tai sen julkaiseminen ja jakaminen missä tahansa sähköisessä tai muussa mediassa on ehdottomasti kielletty. Tämän sopimusehdon vastaisesti menettelevä käyttäjä vastaa täysimääräisesti ValmennusSeepralle tekijänoikeusrikkomuksella aiheuttamistaan vahingoista.

4.8 PALVELUN KÄYTETTÄVYYS ValmennusSeepra ei takaa eikä vastaa siitä, että käyttäjän yhteys toimisi odotetulla tavalla tai että Palvelu olisi aina tai keskeytyksettä saatavilla. Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on Palvelun käytön ja asianmukaisen tietoturvan edellyttämät laitteet, ohjelmat ja järjestelmät, kuten päätelaitteet, selaimet ja liittymät ml. tietoliikenneyhteydet. ValmennusSeepra ei takaa, että Palvelua voi käyttää käyttäjän laitteilla, ohjelmilla, järjestelmillä tai liittymillä.

4.9 PALVELUSSA ANNETUT TIEDOT Vaikka ValmennusSeepra yrittää parhaansa mukaan varmistaa, että Palvelussa julkaistut tiedot ovat oikeita ja ajantasaisia, tiedot saattavat sisältää epätarkkuuksia tai virheitä. Palvelussa esitettävät tuotteiden saatavuustiedot tai tuotteen hintatiedot voivat olla joltain osin virheellisiä eikä ValmennusSeepra ole velvollinen suorittamaan asiakkaalle hyvityksiä jos jokin tuote on myyty loppuun tai jos Palvelussa on virheellisiä hintatietoja. ValmennusSeepralla on oikeus korjata havaitut virheet ja koska tahansa muuttaa Palvelussa julkaistuja tietoja. Lisäksi käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tai käyttäjälle muutoin Palvelun puitteissa annettujen ja erityisesti liikuntaan ja ruokavalioon liittyvien tietojen soveltuvuutta käyttäjälle, ottaen huomioon muun muassa käyttäjän terveydentilan, fyysiset ominaisuudet sekä muut henkilökohtaiset olosuhteet.

4.10 VASTUUNRAJOITUS Käyttäjä hyväksyy sen, että Palvelua ja sen sisältöä käytetään kaikilta osin käyttäjän omalla vastuulla. Palvelu on käyttäjän käytettävissä sellaisenaan kuin sen on ja ValmennusSeepra varaa oikeuden milloin tahansa muuttaa, ja muokata Palvelua. ValmennusSeepra ei vastaa miltään osin Palvelussa esitettävien ja julkaistavien tai käyttäjälle lähetettävien tietojen sisällöstä, esitettyjen tietojen soveltuvuudesta yksittäiselle käyttäjälle, tietojen paikkansapitävyydestä tai niissä mahdollisesti esiintyvistä virheistä tai viivästyksistä. ValmennusSeepra ei myöskään vastaa minkään sellaisen ulkopuolisen sivuston sisällöstä, josta tai jonne on yhteys Palvelusta. Ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, ValmennusSeepra ei ole vastuussa mistään välittömistä, välillisistä tai epäsuorista vahingoista, mukaan luettuina, mutta ei rajoittuen tulon tai ansion menetykseen, liiketoiminnan keskeytykseen, tiedon tai datan menetykseen tai turmeltumiseen, jotka johtuvat Palvelun (ml. Verkkovalmennus- tai PT-palvelun) käytöstä tai käytön estymisestä.

4.11 SOPIMUSEHTOJEN MUUTOKSET ValmennusSeepra varaa oikeuden muuttaa näitä ehtoja oman harkintansa mukaisesti. Kulloinkin voimassa olevat ehdot ilmoitetaan Palvelussa. Jatkamalla Palvelun käyttöä käyttäjän katsotaan hyväksyneen kulloinkin päivitetyt ehdot.

4.12 SOPIMUKSEN SIIRTÄMINEN Käyttäjä ei ole oikeutettu siirtämään näiden ehtojen mukaisia tai hankkimaansa valmennuspalveluun liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia ulkopuoliselle. ValmennusSeepralla on aina oikeus ilman käyttäjän suostumusta siirtää Palvelu sekä kaikki tai osa näiden ehtojen mukaisista oikeuksista ja velvollisuuksista nimeämälleen kolmannen osapuolelle tai nimeämänsä kolmannen osapuolen vastattavaksi liiketoimintakaupan tai yritysjärjestelyn johdosta taikka muusta perustellusta syystä.

5 TILAAMINEN Tuotteet tilataan osoitteesta https://www.valmennusseepra.fi

Pyrimme olemaan yhteydessä seuraavan 3vrk sisällä tilauksen vastaanottamisesta. Asiakas sitoutuu jokaisen tilauksen yhteydessä voimassa oleviin toimitusehtoihin.

6 TUOTTEIDEN TOIMITUSEHDOT Sitova tilaus syntyy, kun asiakas lähettää tilauksen ValmennusSeepralle ja kun Klarna maksupalvelin on vahvistanut asiakkaan tekemän tilauksen. Tuotteiden ja palvelujen hinnat määräytyvät kulloinkin voimassaolevan hinnaston mukaan. Kaikki hinnat sisältävät arvonlisäveron. ValmennusSeepra pidättää oikeuden hinnaston muutoksiin.

7 EHTOJEN SOVELTAMINEN

7.1 HENKILÖKOHTAISEEN VALMENNUSPALVELUUN JA VERKKOVALMENNUSPALVELUIHIN SOVELLETTAVAT ERITYISET EHDOT Elleivät asiakas ja asiakkaalle PT-palvelun tarjoava ValmennusSeepra toisin erikseen sovi, tämän kohdan 10 ehtoja sovelletaan valmentajan asiakkaalle erillisen tilauksen perusteella tarjoamaan henkilökohtaiseen valmennuspalveluun (”PT-palvelu”).

7.2 PT-PALVELU PT-palvelussa ValmennusSeepran valmentaja toimii PT-palvelun tilauksen yhteydessä sovittavan harjoittelujakson ajan asiakkaan henkilökohtaisena valmentajana tehtävänään suunnitella asiakkaan harjoitusohjelma ja siihen liittyvä ruokavalio niihin tehtävine muutoksineen, opastaa asiakkaalle harjoitusohjelman mukaisten harjoitteiden suorittaminen sekä ohjata asiakkaan harjoittelua harjoittelujakson aikana asetettujen tavoitteiden mukaisesti. Palveluun sisältyvien harjoituskertojen määrä sovitaan palvelun tilauksen yhteydessä.

7.3 ASIAKKAAN VELVOLLISUUDET Asiakas sitoutuu noudattamaan parhaan kykynsä mukaan valmentajan hänelle laatimaa harjoitusohjelmaa, ravintosuunnitelmaa sekä mahdollisesti erikseen sovittuja toimintaperiaatteita. Asiakas sitoutuu noudattamaan valmentajan kanssa ennalta sovittuja harjoitteluaikoja. Mikäli Asiakas peruu valmentajan kanssa harjoittelua varten sovitun tapaamisen myöhemmin kuin 24 tuntia ennen sovittua tapaamista (tai asiakas jättää saapumatta paikalle poissaolosta ilmoittamatta), katsotaan se yhdeksi käytetyksi harjoittelukerraksi ellei asiakas voi osoittaa lääkärintodistuksella tai muutoin luotettavasti, että peruuttamisen tai poissaolon syynä oli vamma tai sairaus. Asiakkaan myöhästyessä enemmän kuin 15 minuuttia sovitusta tapaamisajankohdasta asiasta valmentajalle ennalta ilmoittamatta, on valmentaja oikeutettu poistumaan sovitusta harjoittelupaikasta ja harjoituskerta katsotaan tällöin edellä kuvattujen ehtojen mukaisesti käytetyksi. Asiakkaan myöhästyminen ei muutoinkaan pidennä sovitun harjoittelukerran kestoa ellei valmentaja ja asiakas erikseen toisin sovi. Asiakas on velvollinen maksamaan sekä omat että valmentajan osalta harjoitteluohjelman toteuttamisesta aiheutuvat kulut kuten kuntosalimaksut tai kenttävuokrat. Kuntosaliharjoittelun osalta harjoittelupaikoiksi pyritään valitsemaan ensisijaisesti ValmennusSeepran mahdollisten yhteistyökumppanien ylläpitämiä kuntosaleja, joissa kuntosalimaksuihin sovelletaan ValmennusSeepran sopimushintoja. Huolimatta siitä, että asiakkaan harjoitusohjelmaa ja ravintosuunnitelmaa laadittaessa ja toteutettaessa asiakkaan henkilökohtaiset ominaisuudet sekä mahdolliset rajoitteet ja terveydelliset tekijät pyritään huomioimaan mahdollisimman tarkasti, liikunnan harrastamiseen ja ruokavalion muutokseen liittyy aina tiettyjä riskejä. Asiakas vakuuttaa palvelun tilaamisella olevansa tietoinen harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan liittyvistä riskeistä ja osallistuu harjoitteluun ja ravintosuunnitelmaan omalla vastuullaan. Asiakas hyväksyy sen, että ellei pakottavasta sääntelystä muuta johdu, valmentaja (tai ValmennusSeepra) eivät vastaa asiakkaalle harjoittelussa tai ravintosuunnitelman noudattamisessa mahdollisesti syntyvistä vammoista tai vahingoista. Asiakkaan tulee itse huolehtia PT- tai verkkovalmennuspalvelua varten tarpeellisiksi katsomansa tapaturma- ja muu mahdollinen vakuutusturvan järjestämisestä. Asiakas sitoutuu tiedottamaan valmentajaa PT- tai verkkovalmennuspalvelun aloittamisen jälkeen tapahtuvista olennaisista muutoksista terveydentilassaan tai muista mahdollisista harjoitteluun tai ravintosuunnitelmaan vaikuttavista seikoista (esim. raskaus, vamma tai sairaus, lääkehoito ja muutokset näissä).

8 ETÄMYYNTI JA PERUUTTAMISOIKEUS

8.1 PALVELUSOPIMUKSET Palvelusopimusten (muun muassa PT-palvelu) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan palvelusopimuksen tekemisestä. Jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan pyynnöstä ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista, asiakkaalta peritään peruuttamisen johdosta palvelun käytön ajalta palvelun tuottamisesta aiheutuneina kustannuksina 30 % kyseisen palvelusopimuksen hinnasta. PT-palvelun osalta edellä tarkoitettuina kustannuksina peritään ennen peruuttamista käytettyjen harjoituskertojen määrään suhteutettu osa palvelun kokonaishinnasta mutta kuitenkin aina vähintään 30 % palvelusopimuksen kokonaishinnasta. Peruuttamisoikeus ei koske vapaa-ajanpalvelua, joka on sovittu tietyksi ajankohdaksi kuten esimerkiksi koulutus- tai urheilutapahtuma.

8.2 DIGITAALISET PALVELUT Digitaalisten palvelujen (muun muassa Verkkovalmennukset) osalta 14 päivän peruuttamisaika lasketaan kyseistä palvelua koskevan sopimuksen tekemisestä. Asiakkaalla ei kuitenkaan ole peruuttamisoikeutta silloin, jos palvelun toimittaminen aloitetaan asiakkaan suostumuksin ennen peruuttamisoikeudelle varatun ajan kulumista. Verkkovalmennuksen osalta palvelun toimittaminen katsotaan aloitetuksi silloin kun asiakkaan käyttäjätunnuksille luodaan käyttöoikeudet Verkkovalmennukseen ja asiakas voi aloittaa Verkkovalmennuksen käytön.

8.3 YLIVOIMAINEN ESTE Jos näissä ehdoissa mainittujen tai asiakkaan kanssa erikseen sovittujen velvollisuuksien täyttäminen ei ylivoimaisen esteen eli esimerkiksi luonnontapahtuman, katastrofin, lainsäädännön tai viranomaisen päätöksen, lakon tai muun niihin verrattavan, ValmennusSeeprasta riippumattoman syyn (force majeure) vuoksi ole mahdollista, ValmennusSeepra vapautuu velvoitteistaan velvoitteen täyttämisen estävien force majeure –olosuhteiden keston ajaksi. Tällöin asiakkaalla ei ole oikeutta saada korvausta ValmennusSeepralta sopimuksen rikkomisesta.

8.4 RIITAISUUKSIEN RATKAISEMINEN JA SOVELLETTAVA LAKI ValmennusSeepran ja asiakkaan väliset Palvelua tai asiakkaan ValmennusSeepralta hankkimaa kulutushyödykettä koskevat riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Kuluttajansuojalaissa tarkoitetulla kuluttajalla on kuitenkin oikeus nostaa kanne sen Suomessa sijaitsevan paikkakunnan käräjäoikeudessa, jonka tuomiopiirissä käyttäjällä on kotipaikka tai vakituinen asuinpaikka. Jollei käyttäjällä ole asuinpaikkaa Suomessa, riitaisuudet käsitellään Pirkanmaan käräjäoikeudessa. Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia pois lukien sen kansainvälisyksityisoikeudelliset lainvalintaa koskevat säännöt.

9 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA KÄYTTÖ ValmennusSeepra käsittelee käyttäjän henkilötietoja voimassa olevan tietosuojasäännösten ja tietosuojapolitiikkansa mukaisella tavalla. Palvelua käyttämällä käyttäjä antaa suostumuksensa siihen, että ValmennusSeepra voi käyttää käyttäjän nimi- ja osoitetietoja suoramarkkinointitarkoituksiin mukaan lukien sähköisen suoramarkkinoinnin ja sen, että nämä tiedot luovutetaan ValmennusSeepran yhteistyökumppanille vastaaviin suoramarkkinointitarkoituksiin. Käyttäjä voi kieltää henkilötietojensa käyttämisen suoramarkkinointitarkoituksiin ilmoittamalla asiasta ValmennusSeepralle.

10 VAIHTO- JA PALAUTUSOIKEUS Tuotteillamme on kuluttajasuojalain mukainen 14 vuorokauden vaihto- ja palautusoikeus. Tämä pätee vielä lunastamattomaan valmennukseen tai muuhun kuntopakettiin.